Category Archives: Uncategorized

  विविध मार्गाने मिळू शकणारे करमुक्त उत्पन्न (Tax Free Income) BY श्री. उदय पिंगळे · MAY 25, 2018 आयकर कायद्यानुसार वर्षभरात सर्व मार्गांनी मिळालेल्या पैशांची आपल्या उत्पन्नात गणना होते. विविध वजावटी आणि शून्यकर असलेले उत्पन्न वगळून वरील उत्पन्नावर कर भरावा लागतो हे आपल्याला माहीत आहेच. असे असले तरी आयकर कायद्यातील कलम १० नुसार अनेक उत्पन्न … Continue reading विविध मार्गाने मिळू शकणारे करमुक्त उत्पन्न (Tax Free Income)

आयकर विवरणपत्र (Income Tax Return) भरताना आपले हे उत्पन्न विसरू नका…. BY श्री. उदय पिंगळे · https://www.manachetalks.com/3106/income-tax-return/ या वर्षी २०१८-२०१९ (Assessment Year) मध्ये २०१७-२०१८ (Accounting Year) या आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरणपत्र (Income Tax Returns) आपण भरणार आहात. आपल्या मालकाकडून आपणास फॉर्म नंबर 16 मिळाला असेल. यात आपणास मालकाकडून मिळालेले उत्पन्न यातून आपण जाहीर केलेल्या आणि कायद्यानुसार … Continue reading आयकर विवरणपत्र (Income Tax Return) भरताना आपले हे उत्पन्न विसरू नका….

Content credit to BY टीम मनाचेTALKS · PUBLISHED UPDATED APRIL 23, 2018 जमीन खरेदी करणे हा बराचसा किचकट व्यवहार आपण समजतो. पण त्यातील काही आवश्यक नियमांची माहिती खरेदी करण्याआधी घेऊन आपण खात्रीशीर व्यवहार नक्कीच करू शकतो. आज आपण जमीन खरेदी करण्याआधी कुठली प्रार्थमिक काळजी घ्यावी याविषयी बोलू. जमिनीचा सातबारा उतारा पाहणे ज्या गावातील जमींन खरेदी करावयाची … Continue reading जमीन खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी – ७/१२ उतारा कसा पाहावा